Amazon High Volume Hiring

Team Leader - Pracownik Centrum Dystrybucji - KTW1

Identyfikator stanowiska: 180014579 | Sosnowiec, Poland

Firma Amazon poszukuje inteligentnych, zmotywowanych i pracowitych osób na stanowisko Team Leadera– pracownika Centrum Dystrybucji w Sosnowcu- KTW1. Cztery kluczowe obszary odpowiedzialności Team Leadera  zawsze wiążą się z obsługą klienta, utrzymaniem jakości, bezpieczeństwa oraz wydajności pracy współpracowników. Team Leader  odpowiada za realizację zadań produkcyjnych. Pomaga również kierownikom w codziennym zarządzaniu działem.
 
Środowisko pracy
• Praca przy obsłudze lub w pobliżu ruchomych części mechanicznych
• Zmienny poziom hałasu, który może być dość wysoki
• Wysokie tempo pracy
 
Obowiązki zawodowe
• Realizacja zadań produkcyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem: pobieranie towaru/pakowanie zamówień, przyjmowanie/przechowywanie towaru, zapewnienie zgodności stanów magazynowych oraz rozładowywanie/załadowywanie wózków w tempie wyznaczonym dla każdego zadania lub wyższym
• Pomoc kierownikowi w codziennym zarządzaniu działem/pracą centrum realizacji zamówień, np. w przydzielaniu pracowników, prowadzeniu zebrań, przydzielaniu zadań służbowych, instruktażu, szkoleniu oraz komunikacji z zewnętrznymi i wewnętrznymi dostawcami
• Rozwiązywanie problemów oraz przekazywanie ich w razie potrzeby do kierownika
• Uczestniczenie w realizacji koncepcji Lean/Kaizen, Black Bel oraz innych inicjatyw doskonalenia procesów
• Pomoc w utrzymaniu czystości i ładu w miejscu pracy
 
Stawka godzinowa: 20.00 zł (brutto)
 
W przypadku kandydatów, którzy przejdą pomyślnie proces rekrutacji, zostanie przeprowadzona weryfikacja wcześniejszego zatrudnienia.

Wymagane kwalifikacje
• Ukończone 18 lat
• Gotowość i zdolność do pracy w trybie zmianowym
• Gotowość i zdolność do pracy w nadgodzinach (na żądanie)
• Umiejętność rozumienia pisanych i ustnych poleceń w języku polskim
• Zdolność do podnoszenia ciężarów do 15 kilogramów z usprawnieniami dostosowanymi do potrzeb danej osoby lub bez nich
• Zdolność do stania/chodzenia przez 10–12 godzin
• Gotowość i zdolność do częstego pchania i ciągnięcia ciężarów, kucania, zginania się oraz sięgania po przedmioty
• Zdolność do częstego wchodzenia po schodach i schodzenia z nich z zachowaniem bezpieczeństwa (odnosi się do lokalizacji ze schodami)
• Zdolność do pracy na zabezpieczonych konstrukcjach wielopoziomowych na wysokości maks. 17 metrów (odnosi się do budynków z takimi konstrukcjami)
• Gotowość i zdolność do obsługi sprzętu zmechanizowanego, np. wózka widłowego lub platformy na podnośniku
 
Preferowane kwalifikacje
• Doskonała umiejętność obsługi komputera i pakietu programów Microsoft Office (Outlook, Word, Excel)
• Świetne umiejętności komunikacyjne – w zakresie instruktażu, szkoleń czy pomocy udzielanej członkom zespołu
• Nietuzinkowe myślenie; poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
• Ponad 2 lata doświadczenia w pracy w środowisku produkcyjnym
• Dyplom licencjata zdobyty na akredytowanej uczelni
• Doskonałe pisemne i ustne umiejętności komunikacyjne; umiejętność skutecznego komunikowania się z grupą co najmniej 20 współpracowników
• Wzorowa frekwencja i punktualność
• Ciągła realizacja celów wydajnościowych działu lub wykraczanie poza nie
• Wrodzone umiejętności przywódcze; szacunek wśród współpracowników w dziale produkcji
• Potwierdzona umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia analitycznego
• Doskonałe umiejętności interpersonalne
• Umiejętność dobrej oceny sytuacji oraz kierowania się zdrowym rozsądkiem
• Doświadczenie w pracy ze wskaźnikami efektywności oraz procedurami doskonalenia procesów (jak, kiedy, kto)
• Umiejętność pracy dla różnych kierowników: kierownicy zmieniają działy w ramach realizacji potrzeb firmy i w miarę wzrostu firmy Amazon pracownicy muszą potrafić dostosowywać się do zmian w kierownictwie
• Mile widziana znajomość języka angielskiego